voda vs. víno

2001.10.23

…každú nedeľu sa chystajú do kostola, príprave svojho zovnajšku venujú aspoň hodinu, do chrámu sa predsa musíš obliecť slušne veď čo by inak ludia povedali. ponáhľajú sa aby dorazili medzi prvými a sedeli v prvých radách … a prví bubú poslednými a poslední prvými… noblesne a hrdo sa nesú k sv. prijímaniu obzerajúc sa skúmavo okolo seba po ľuďoch … kto je bez viny nech prvý hodí kameňom… so spevníkom v ruke prekrikujú ostatných v tom čo sami nazývajú zborový spev … a zvuk tento ľuďi k šialenstvu privádza … pozorne si vypočujú oznamy a kývnutím hlavy zdraviac všetkých aspoň z videnia známych odchádzajú von …poslední….samozrejme… dávajú sa skupinovo do reči o životoch okoloidúcich, známych i neznámych konštatujúc ich odlišnosť od spoločnosti , neschopnosť a neochotu začleniť sa medzi nich …nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu… spokojne potom odchádzajú domov , rozširovať ďalej novozískané overené informácie s pocitom duševnej naplenosti …..vodu kážete a víno pijete….. dúfate v nebo ale nezaslúžite si ani peklo

Autor:   Kategória: Cesta     ::     :: 197 views